Dưỡng đường Morgentaler giúp việc nạo thai an toàn hợp pháp và đã đạt một kỷ lục xuất sắc về an toàn.Bác sĩ Morgentaler, người vừa được tặng Huân chương cao quý nhất Canada (Order of Canada) đã tranh đấu suốt 32 năm qua cho quyền lợi phụ nữ ở Canada.

Tại đây bạn sẽ được đối xử với sự hiểu biết, thông cảm và quý mến. Quyết định hủy bỏ việc thai nghén có thể là một quyết định khó khăn nhưng bạn sẽ được tôn trọng bởi tất cả các nhân viên. Mọi tin tức cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ kín tuyệt đối và vấn đề riêng tư của bạn sẽ được tôn trọng.

ĐÂY LÀ MỘT DỊCH VỤ MIỄN PHÍ. Nếu bạn được tỉnh bang bao thuốc thì chi phí nạo thai sẽ được chương trình bao thuốc của chính phủ tỉnh bang chi trả. Những ai không có bảo hiểm có thể tìm xem giá chi phí liệt kê trên mạng website của chúng tôi.